JYSK Favourites terms and conditions CZ

1. Pořadatel: JYSK s.r.o.

2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti JYSK s.r.o. včetně jejich rodinných příslušníků a všichni, kdo na vytvoření soutěže spolupracovali.

3. Vstup do soutěže je bezplatný a není podmíněn nákupem.

4. Soutěž probíhá od 19. 9. do 13. 11. 2016. Po tomto datu budou jakékoli nové soutěžní příspěvky neplatné.

5. Za soutěžní příspěvky zaslané, ale neobdržené, nebereme zodpovědnost.

6. Pořadatel si v případě katastrofy, války, civilních nebo vojenských nepokojů, nebo jakékoli jiné události mimo kontrolu pořadatele, vyhrazuje právo zrušit nebo změnit soutěž a podmínky a pravidla bez předchozího upozornění. O jakýchkoli změnách týkajících se soutěže budou soutěžící informováni pořadatelem co nejdříve.

7. Pořadatel není zodpovědný za nepřesné údaje týkající se ceny soutěže poskytnuté třetí stranou.

8. Místo ceny není možno požadovat finanční alternativu. Cenu nelze převést na jinou osobu.

9. Výherce bude vybrán ze soutěžících, kteří se zapojí do soutěže.

10. Výherce bude o výhře vyrozuměn emailem. Pokud se výherce nepodaří kontaktovat, nebo pokud se o cenu do 14 dnů nepřihlásí, vyhrazujeme si právo vybrat výherce nového.

11. O způsobu doručení výhry bude výherce informován společností JYSK.

12. Rozhodnutí společnosti JYSK v záležitostech týkajících se soutěže bude konečné.

13. Pravidla a podmínky soutěže se budou řídit platnými zákony a případné spory budou podléhat výhradní jurisdikci soudů České republiky.

14. Veškeré osobní údaje soutěžících budou použity výhradně v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů a nebudou poskytnuty třetím osobám.

 15. Poté, co budou výherci kontaktováni, budou jejich jména uvedena na Facebooku a/nebo na JYSK.cz.

16. Vstupem do soutěže soutěžící automaticky přijímá pravidla a podmínky soutěže.

17. Cenou pro každého výherce je dárková karta.

18. Tato soutěž není v žádném případě sponzorována, spravována nebo jinak spojena s Facebookem, Twitterem nebo jakoukoli jinou sociální sítí. Vaše informace poskytujete společnosti JYSK s.r.o.