Tiskové zprávy

25.7.2011
Vyjádření společnosti JYSK k reportáži TV PRIMA odvysílané dne 19.7.2011
Dne 19.7. 2011 TV PRIMA odvysílala reportáž o tom, že JYSK poskytuje pouze roční záruku našim zákazníkům místo zákonem dané dvouleté. 

21.7.2011
Vyjádření spol. JYSK k reportáži TV PRIMA odvysílané dne 19.7. 2011
Dne 19.7. 2011 TV PRIMA odvysílala reportáž o tom, že JYSK poskytuje pouze roční záruku našim zákazníkům místo zákonem dané dvouleté.Rádi bychom ujistili zákazníky a všechny zainteresované osoby, že zákazníkům – koncovým spotřebitelům (soukromým osobám) poskytujeme záruku MINIMÁLNĚ 2 roky, na vybrané výrobky i delší – například u luxusních matrací až 25 let. 

25.7.2011
Vyjádření společnosti JYSK k reportáži TV PRIMA odvysílané dne 19.7.2011
Dne 19.7. 2011 TV PRIMA odvysílala reportáž o tom, že JYSK poskytuje pouze roční záruku našim zákazníkům místo zákonem dané dvouleté.