Finančná učtáreň

SVĚT V ČÍSLECH

Na začátku září jsme si v rámci JYSKu popřáli mnoho úspěchů do nového finančního roku. Zatímco drtivá většina z nás odstartovala práci na nových projektech, jedno oddělení se ještě dlouho loučilo s uplynulým finančním rokem.

Oddělení finanční účtárny se až do začátku listopadu intenzivně věnovalo záležitostem z minulého roku v rámci roční účetní závěrky. Nehledejte v tom ale nostalgii; hlavní důvody k přetřásání minulosti jsou naopak čistě racionálního původu. Zdokumentovat a prokázat správnost hospodaření společnosti totiž vyžaduje přesnost, přehled, organizaci a v neposlední řadě také mnoho práce a času.

PŘEDPŘÍPRAVY PŘÍPRAV

Úplně první kroky příprav na účetní závěrku začínají už před prázdninami tzv. před-auditem, kdy k nám auditoři přicházejí poprvé, aby si zpracovali něco jako předpřípravu. V srpnu začíná příprava našeho finančního oddělení a v září se už jde naostro a ukazuje se, jak důležitá byla důsledná příprava.

Už samotný význam slova audit – ověření správnosti účetní závěrky povolanou institucí – předznamenává kontrolu provedenou nezávislou stranou. Proto k nám každoročně přichází externí auditoři. Jejich pobyt u nás na centrále trvá tři týdny a zabývají se účetnictvím hned tří zemí, které spadají pod naši finanční účtárnu.

Tři týdny je práce našich kolegyň a kolegů pod přísným drobnohledem, což v praxi velmi zjednodušeně znamená dodání vybraných dokumentů z účetnictví a doložení jejich správnosti. Je na místě zdůraznit zjednodušení, protože komplikovanosti postupů a procedur finančního auditu dokonale rozumí jen zasvěcení.

KVALITNÍ PRÁCE SE CHVÁLÍ SAMA

O odbornosti a kvalitě práce našeho finančního oddělení se šíří zvěsti i v zahraničí, proto není náhodou, že k nám na školení chodí i kolegové z jiných zemí. Tato spolupráce je daná i skutečností, že pod finanční oddělení v Praze spadá i účetnictví naší dánské centrály. V praxi to kromě samotného účetnictví znamená i spolupráci na vývoji procesů používaných napříč zeměmi, ve kterých má JYSK zastoupení.

„Podle nedávné zpětné vazby od kolegů z Dánska je české finanční oddělení velmi systematické. Striktně se držíme předpisů a procedur, což je v účetnictví klíčové. S naší dánskou centrálou spolupracujeme na funkčnosti systému. Jsou otevřeni našim praktickým připomínkám při implementaci novinek. Je to oboustranně přínosná spolupráce,“ říká o nastavení spolupráce Marie Poláková.

Naposledy navštívili Prahu kolegové z finančního oddělení v Dánsku, Julius a Elisabeth, kteří přišli za účelem seznámení se s pracovními postupy, ale i osobního setkání s kolegy, které do té doby znali jen z e-mailové komunikace. Oba velmi ocenili zdejší odbornost a znalost operačních systémů i milé přivítání a ochotu pomoci. Podobné zkušenosti si ze školení v Praze odnesla i Sotiria, kolegyně z finančního oddělení ve Španělsku, která na pražskou centrálu poslala suvenýry a dárečky jako poděkování za milé přijetí a skvělé školení.

BĚH, FIT BOX I ŠTÍPÁNÍ DŘÍVÍ

Znáte ten pocit, kdy ráno slyšíte v rádiu písničku a pak ji celý den nemůžete dostat z hlavy? Představte si to samé, ale s čísly a transakcemi a na období delší než jeden den. Na únik od počtů a zachování jasné mysli během náročného období auditu mají už kolegyně z účtárny své ověřené recepty. Některé si svoji cestu za relaxem doslova vyběhaly. Běžecké nadšení se přetavilo až v založení interní běžecké skupiny Churitto Runners, kterou z velké části tvoří právě zástupkyně finančního oddělení. Oblíbenou formou relaxu je i pobyt v přírodě a procházky v lese, práce na zahradě nebo štípání dřeva a na frak dokáže číslům dát i hodina fit boxu.

NEJEN CHLEBEM JE ČLOVĚK ŽIV

I při vysokém pracovním nasazení zůstává prostor na dobré vztahy a občasná setkání i mimo pracovní prostředí. Téměř výlučně dámský kolektiv bývá spojovaný se zažitými představami o komplikovanosti, ale zde je opak realitou a příjemná atmosféra a podpora v týmu je toho důkazem.

„Do JYSKu jsem nastoupila chvíli po tom, co tu došlo k výraznému rozšíření finančního oddělení a k převzetí dánského účetnictví. Po nějakém čase přišla nabídka na vedoucí pozici. Předtím jsem pracovala v čistě mužském prostředí a měla jsem trochu strach z takového babince, ale musím říct, že děvčata jsou skvělá a máme tu super tým a jsem za to ráda,“ říká o svém týmu Alena Marounková a všechna děvčata souhlasně přikyvují.

Koncem podzimu mohou konečně udělat tečku za uplynulým finančním rokem, minimálně za finančním auditem, a než se pustí do toho daňového, dopřejí si zaslouženou oslavu.

 

HODINY DÁNŠTINY

V rámci spravování dánského účetnictví se kolegyně z účtárny často setkávají s dánštinou, ať už v dokumentech, nebo v přímém telefonickém kontaktu. Jednou týdně za nimi chodí lektor na výuku dánštiny. V některých dřímal skrytý talent a dnes už v tomto poměrně komplikovaném severském jazyce dokážou i vést konverzaci.