UDRŽITELNOST V JYSKU

Cílem JYSKu je integrovat ekologickou udržitelnost do všech příslušných oblastí našeho podnikání.
Na této stránce se můžete dozvědět více o některých z našich mnoha iniciativ v oblasti ekologické udržitelnosti.

SUSTAINABILITY IN JYSK
K zobrazení videí musíte přijmout statistické cookies
Klikněte na tlačítko [OK] níže
Body


Závazky společnosti JYSK

Společnost JYSK je zavázána:

- Dělat více, než se od nás očekává, v boji proti klimatickým změnám

- Prodávat výrobky ze zodpovědně získávaných surovin

- Snižovat objemu obalů a přehodnotit oblast nakládání s odpady

Boj proti klimatickým změnám

Společnost JYSK má ambiciózní plány snížit emise skleníkových plynů o polovinu do roku 2030. A to například ze zásobování všech našich prodejen, distribučních center a kanceláří elektrickou energií a teplem.

Usilovně pracujeme na tom, aby naše zařízení byla efektivnější, přešla na obnovitelnou elektřinu a přestala využívat fosilní paliva. Zapojujeme také naše partnery v oblasti dodavatelského řetězce a dopravy s cílem dosáhnout neutrální uhlíkové stopy ve všech našich činnostech do roku 2050.

Body


Zodpovědně získávané suroviny

Představujeme si budoucnost, ve které jsou všechny výrobky vyráběny z obnovitelných nebo recyklovaných materiálů vyráběných zodpovědným způsobem.
Stanovili jsme si závazky specifické pro každý zdroj materiálu:

Lesy:
Společnost JYSK bude získávat dřevo a papír výhradně z certifikovaných zodpovědných zdrojů.

Bavlna a další zemědělské zdroje:
Společnost JYSK bude získávat veškerou bavlnu ze zodpovědnějších zdrojů a bude usilovat o využití předních certifikací a osvědčených postupů u dalších obnovitelných materiálů.

Recyklované materiály:
Společnost JYSK bude pracovat na maximalizaci využití recyklovaných materiálů ve výrobcích, aniž by došlo ke snížení kvality nebo bezpečnosti.

Více udržitelného dřeva

Do konce roku 2024 budou všechny nově zakoupené výrobky a obaly společnosti JYSK vyrobené ze dřeva, kartonu nebo papíru s certifikací FSC® (FSC® N001715). Při nákupu v JYSKu hledejte výrobky s označením FSC.

FSC je zkratka pro Forest Stewardship Council®, což je mezinárodní nezisková organizace a také systém označování dřevěných a papírových výrobků, které pocházejí z udržitelného lesního hospodářství či jiných odpovědných zdrojů.

V roce 2006 byla společnost JYSK jedním z prvních členů, když organizace FSC založila svou pobočku v Dánsku.

SUSTAINABILITY IN JYSK
SUSTAINABILITY IN JYSK
SUSTAINABILITY IN JYSK
SUSTAINABILITY IN JYSK
SUSTAINABILITY IN JYSK
x
Body


Testováno pro vaši bezpečnost

OEKO TEX® je mezinárodně uznávaný systém certifikace zdravotní nezávadnosti textilií.
Většina textilních výrobků v JYSKu je opatřena certifikátem Standard 100. To znamená, že výrobek neobsahuje žádné škodlivé koncentrace problematických chemických látek.

V JYSKu také u některých našich výrobků naleznete certifikaci MADE IN GREEN od OEKO-TEX. MADE IN GREEN od OEKO-TEX je rozšířením značky Standard 100 od OEKO-TEX. Je rovněž zárukou ekologicky šetrné a společensky zodpovědné výroby.

K zobrazení videí musíte přijmout statistické cookies
Klikněte na tlačítko [OK] níže

Více recyklovaných materiálů

Společnost JYSK neustále pracuje na zvyšování využití recyklovaných materiálů u výrobků bez dopadu na kvalitu nebo bezpečnost.

To také znamená, že pracujeme na tom, aby design našich výrobků umožňoval jejich snadnou demontáž za účelem recyklace materiálů.

SUSTAINABILITY IN JYSK
SUSTAINABILITY IN JYSK
SUSTAINABILITY IN JYSK
SUSTAINABILITY IN JYSK
SUSTAINABILITY IN JYSK
Body


Více udržitelných obalů

Jedna věc je práce se surovinami pro výrobu. Druhou věcí je usilovat rovněž o větší udržitelnost našich obalů.

Společnost JYSK pracuje na maximálním snížení množství obalů, maximalizaci recyklované složky a designu obalů umožňujícím snadnou recyklaci.

Cíle udržitelného rozvoje OSN

Body


Zaměření společnosti JYSK

Společnost JYSK pracuje s globálními cíli, aby naše hlavní snahy v oblasti udržitelnosti a společenské zodpovědnosti (CSR) obecně odpovídaly oblastem, v nichž má náš hodnotový řetězec největší dopad.

Na základě toho jsme zvolili pět globálních cílů, které jsou pro naši práci nejdůležitější.

Body

 

O SPOLEČENSKÉ ZODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOSTI JYSK

si můžete přečíst více na JYSK.COM ​

 

Další informace
SUSTAINABILITY IN JYSK
{"items":{"5efdb4c5-b954-4f1d-b445-00fe5c261469":{"0":{"x":"2","y":"0","width":"8","height":"4"},"1":{"x":"0","y":"4","width":"12","height":"8"},"2":{"x":"3","y":"13","width":"6","height":"9"},"3":{"x":"2","y":"23","width":"8","height":"8"},"4":{"x":"3","y":"31","width":"6","height":"5"},"5":{"x":"2","y":"36","width":"8","height":"10"},"6":{"x":"3","y":"46","width":"6","height":"5"},"7":{"x":"4","y":"51","width":"4","height":"8"},"8":{"x":"3","y":"59","width":"6","height":"6"},"9":{"x":"4","y":"69","width":"4","height":"7"},"10":{"x":"3","y":"76","width":"6","height":"6"},"11":{"x":"2","y":"82","width":"8","height":"9"},"12":{"x":"2","y":"91","width":"8","height":"8"},"13":{"x":"3","y":"99","width":"6","height":"9"},"14":{"x":"3","y":"108","width":"6","height":"4"},"15":{"x":"3","y":"112","width":"6","height":"8"},"16":{"x":"2","y":"120","width":"8","height":"6"},"17":{"x":"2","y":"126","width":"8","height":"8"},"18":{"x":"3","y":"134","width":"6","height":"3"},"19":{"x":"2","y":"137","width":"8","height":"8"},"20":{"x":"2","y":"145","width":"8","height":"8"},"21":{"x":"0","y":"153","width":"12","height":"9"}}},"settings":{"5efdb4c5-b954-4f1d-b445-00fe5c261469":{"always_show_resize_handle":false,"float":true,"cell_height":50,"auto_height":true,"height":0,"vertical_margin":10,"horizontal_margin":10,"width":12,"field_id":"5efdb4c5-b954-4f1d-b445-00fe5c261469","cellHeight":50,"verticalMargin":10,"alwaysShowResizeHandle":false,"itemClass":"grid-stack-item","placeholderClass":"grid-stack-placeholder","placeholderText":"","handle":".grid-stack-item-content","handleClass":null,"auto":true,"minWidth":768,"staticGrid":false,"_class":"grid-stack-instance-8848","animate":false,"resizable":{"autoHide":true,"handles":"se"},"draggable":{"handle":".grid-stack-item-content","scroll":false,"appendTo":"body"},"disableDrag":false,"disableResize":false,"rtl":false,"removable":false,"removableOptions":{"accept":".grid-stack-item"},"removeTimeout":2000,"verticalMarginUnit":"px","cellHeightUnit":"px","disableOneColumnMode":false,"oneColumnModeClass":"grid-stack-one-column-mode","isNested":false}}}