Mirka - manažerka prodejny v Lučenci

Spokojení a motivovaní zaměstnanci - jak na to?

S Mirkou, manažerkou prodejny v Lučenci, jsem strávila jedno dopoledne pár dní před opětovným otevřením prodejen po dlouhých 4 měsících omezení. Při běžných pracovních rutinách jako je vyložení zahradního nábytku před prodejnu a příprava zákaznických objednávek „Klikni a vyzvedni" jsem měla vzácnou příležitost jí vyzpovídat. V posledním mezinárodním JYSK průzkumu spokojenosti zaměstnanců se totiž její kolegové shodli, že jsou pod Mirčiným vedením spokojení a motivovaní v práci na 100 %. A to si určitě zaslouží naši pozornost.

Moje první otázka, jak to dělá, Mirku trošku zaskočila. Sama nikdy o svém týmu v těchto kategoriích nerozmýšlela. Postupně však přišla s postřehy, které vrhly podstatně více světla na to, jak funguje sehraný kolektiv. První věc, kterou úspěšná manažerka zmínila je její štěstí na skvělé nadřízené a kolegy. Nejednou pro ni byli mladší manažeři inspirací prostřednictvím jejich autentického zájmu a osobního nadšení pro věc. Na vlastní kůži zažila, jakým povzbuzením může být jednoduchá ale konkrétní pochvala za dobře vykonanou práci. V JYSKu zároveň dostala příležitost poznat a používat nástroje, které jí umožňují řídit zaměstnance s různými osobnostními profily. Důraz, který JYSK klade na dávání zpětné vazby zaměstnancům je též zdrojem spokojenosti jejích kolegů - každý ví, kde výkonnostně je a kde potřebuje zabrat. Dokonce jsme se zasmály, že i v soukromí často využíváme techniky efektivní komunikace.

Druhým faktorem, který přispívá ke spokojenosti a motivaci týmu Mirky je dobrá organizace práce. Je zodpovědná za výkon lidí, kterým vyhovuje když znají své úlohy v dostatečném předstihu a mají prostor se na změny připravit. Proto jim Mirka všechny informace, které dostane posouvá bezodkladně a s důrazem na přínos, které novinky týmu přinesou. Klíčovou je v tomto směru komunikace s její zástupkyní. Nečekají až se setkají na směně. Cokoli se v průběhu dne vyskytne, vždy se navzájem informují, takže mají obě přehled o aktuální situaci v prodejně. Tam, kde tok informací nevázne, je podstatně lehčí plánovat jednotlivé úlohy. „Můj tým přesně ví, co a jak má dělat a díky tomu zažíváme podstatně méně stresu," hovořila manažerka prodejny JYSK v Lučenci. „Jsem proti křiku a vytváření zbytečného tlaku, který mé lidi nijakým způsobem neposouvá k lepším výkonům," dodala Mirka. „V mém týmu je dobré plánování a organizace práce klíčem ke spokojenosti zaměstnanců."

Mirce se též osvědčilo vést lidi vlastním příkladem. „Nikdy svým zaměstnancům nezadám úlohu, kterou bych nebyla schopná nebo ochotná sama udělat. Vědí, že 'nedá se' na mě neplatí," dodala s úsměvem šarmantní útlá dáma. „Když je potřeba dohledat nějaké zboží na skladě, nemám problém za pár minut přeorganizovat krabice v horních regálech a mí zaměstnanci tak nemají výmluvy. Nenechají se přeci zahanbit svou manažerkou." Na tomto místě Mirka opět zmínila důležitost dobré spolupráce se svou zástupkyní: „Se Slávkou taháme za jeden konec provazu. Oběma nám to dává přirozenou autoritu, kterou potom využíváme při své práci s naším týmem."

„V neposlední řadě ke spokojenosti mých kolegů přispívá i možnost vyjádřit se k otázkám vlastního profesionálního rozvoje" zmínila manažerka z Lučence. Třikrát do roku v JYSKu hodnotíme výkon všech zaměstnanců prodejny, přičemž součástí hodnocení jsou i akce, které umožňují kolegům dosahovat individuálně stanovené cíle (pozn. autorky). „Pár týdnů před termínem hodnocení se setkám s každým člověkem osobně a hovoříme o tom, co by chtěli ve svém výkonu zlepšit, v které oblasti by se chtěli rozvíjet a jak toho dosáhnout," sdělila Mirka. „Při nastavování cílů a akcí tak zohledňuji představy svých kolegů, čímž se mi daří je získat si pro uskutečnění těchto cílů. Stávají se tak aktivní součástí a hybnou silou vlastního pokroku," dodala Mirka.

Z našeho rozhovoru vyplynula i má poslední otázka a to jak se projevuje vysoká spokojenost a motivace zaměstnanců na běžné prodejně. V tomto momentu se manažerka rozzářila. „Nemám problém najít náhradu za zaměstnance, který z nějakého důvodu nemůže přijít do práce. Stačí zavolat a mí lidé jsou velmi ochotní si navzájem pomoci." Mirka dále pokračovala: „Těšíme se do práce a společně se rádi setkáváme i mimo pracovní povinnosti. Nezřídka se stane, že kolega, který nemá směnu přinese do práce koláč a nebo se zastaví se svými dětmi jen tak nás pozdravit." Nakonec nadšená turistka dodává: „Občas se mi podaří je vytáhnout i na výlet."

Po pár hodinách strávených na prodejně JYSK v Lučenci, mě už vysoké skóre spokojenosti a motivace zaměstnanců této prodejny nepřekvapuje. Odcházela jsem z prodejny připravené pro zákazníky, která nepochybně úspěšně zvládne i blížící se přestavbu na nový koncept 3.0.