Dva kolegové v prodejně JYSK

Jak nás překvapily výsledky průzkumu spokojenosti zaměstnanců

V lednu 2020 měli všichni zaměstnanci JYSKu možnost vyjádřit svůj názor v průzkumu spokojenosti zaměstnanců (ESS). Stejný průzkum děláme napříč naší mezinárodní společností každé dva roky, ale výsledky JYSK Slovensko překvapily i dlouholeté manažery. Mezi dvěma průzkumy jsme totiž v oblasti spokojenosti a motivace zaměstnanců stoupli o 17 % a loajalita našich zaměstnanců stoupla za dva roky o 13 %. V drtivé většina jednotlivých zkoumaných parametrů jsme jako JYSK Slovensko překonali průměr zemí JYSKu. Pozitivní trend jsme zaznamenali i v JYSK Česká republika, kde se zlepšení pohybovalo v jednociferných číslech. Při zveřejnění těchto výsledků jsme měli jednoznačně důvod k radosti.

Co stojí za pozitivními výsledky?

Ovšem i výborné výsledky přináší různé otázky. Co zapříčinilo tak výrazný posun? Co naše zaměstnance dělá spokojenými? Je možné tento výsledek ještě dále zlepšovat, a pokud ano, jak?

Z pohledu HR Business Partnera, zaměstnance centrály JYSKu pro ČR a SR, dělá hlavní rozdíl zejména kvalita a srozumitelnost komunikace napříč organizací. Bez okolků a hierarchických překážek mohu kdykoliv napsat a řešit problémy i s viceprezidentem JYSKu pro lidské zdroje a na odpověď nemusím čekat ani 24 hodin. Naše hodnoty jako profesionalita, otevřenost, zájem o zákazníka či úcta ke kolegům nejsou jen prázdnými hesly, ale jsou jednoduše automatickou součástí našeho pracovního prostředí. Chci se zapojit do mezinárodního projektu? Stačí se přihlásit. Prokáži odhodlání a příležitost se najde.

Takto to vidím já. Pravdou však je, že drtivá většina mých kolegů pracuje na prodejnách v týmech o šesti až devíti lidech. Proto jsem tyto otázky položila i dvěma z nich – Patrikovi, který pracuje v JYSKu několik let jako vedoucí skladu a interní školitel, a Petrovi, který se postupně vypracoval na zástupce manažera prodejny. Tady jsou jejich odpovědi:

Jak si vysvětluješ výrazné zlepšení výsledků spokojenosti a motivace zaměstnanců JYSKu stejně jako nárůst jejich loajality vůči firmě, které jsme zaznamenali v posledním průzkumu spokojenosti zaměstnanců?

Patrik:

„Především dost pomohlo loňské navýšení platů. Druhým faktorem je dobrý kolektiv. Pokud si kolegové umí pomoci, podpořit se a podržet se v těžkých situacích, tak je i motivace zaměstnanců vysoká.

Na naši loajalitu mají velký vliv cíle a priority firmy. JYSKu záleží na zaměstnancích a snaží se je posunout, posílá je na různá školení, má nastavené různé rozvojové programy. Naše firma podporuje a zaškoluje i nováčky. Domnívám se, že i takto narůstá loajalita vůči firmě v této skupině kolegů.“

Peter:

„Výrazné zlepšení spokojenosti a motivace zaměstnanců jsme zaznamenali hlavně díky zájmu a snaze, ať už vedení firmy, ale i přímých nadřízených, o to, abychom měli co nejlepší pracovní podmínky. Starají se, abychom byli pozitivně motivovaní zlepšovat a rozvíjet se. Nárůst loajality vůči JYSKu si vysvětluji tím, jak se o nás firma stará a jaké nám nabízí možnosti a zázemí.“

Co Tě dělá v JYSKu spokojeným?

Patrik:

„Na práci v JYSKu mě baví její různorodost. Každý den se řeší úplně jiné situace, se kterými se běžně nesetkáváme, takže člověk nespadne do stereotypu a nenudí se. V tomto dynamickém prostředí jsem se našel. V JYSKu se stále mám kam posouvat, a kariérně růst. Stále mě baví překonávat nové cíle, které si určujeme se svými kolegy.“

Peter:

„V JYSKu mě dělá spokojeným hlavně ucelený systém rozvoje zaměstnanců. Naše firma nabízí různá školení nebo rozvojové plány, které jsou pro každého zaměstnance šité na míru. Jsem spokojený, když vím, že se o mě firma zajímá a chce, abych se rozvíjel a posouval dál.“

Je možné tyto výsledky ještě zlepšovat, a pokud ano, tak jak?

Patrik:

„Vždy existuje prostor pro zlepšení ať už na straně zaměstnance, nebo zaměstnavatele. Hodnocení spokojenosti ještě poroste, pokud JYSK setrvá v podpoře a motivaci zaměstnanců v náročných situacích (jako je momentálně například tato). Zaměstnanci budou svou práci vykonávat svědomitě a při tom nezapomenou na budování dobrých vztahů ve svých týmech.“

Peter:

„Výsledky je vždy možné zlepšit. Nejlepším způsobem je podle mě otevřená diskuze o tom, na čem potřebujeme zapracovat a jak a kdy zlepšení dosáhneme.“

Na závěr ještě pár odpovědí na otázky, které jsme zaměstnancům kladli v průzkumu spokojenosti, a které jsou aktuální i v této mimořádné situaci, které společně čelíme:

„Za dobré považuji na JYSKu sounáležitost i v těch nejtěžších chvílích.“

„Cením si zejména výše mzdy, která je pro mě největší motivací v této práci. Také super kolektiv na směně, díky kterému jdu ráno s potěšením do práce. Cením si možnosti otevřené komunikace s nadřízenými a řešení problémů.“

„Férovost, možnost osobního rozvoje a růstu, dobré finanční ohodnocení, mezinárodní zkušenosti, hodnoty firmy.“