Recept na snížení fluktuace nováčků

Recept na snížení fluktuace nováčků

Zažili jste někdy nástup do nové práce bez systematického a promyšleného zaškolení? Vždy si u tohoto tématu vzpomenu, jak mě rodiče v pěti letech zapsali na plavecký výcvik. Po prvním nedobrovolném skoku do hluboké vody bazénu mě asistent trenéra plačící vyvedl za maminkou, která mě čekala před šatnou. Plavat jsem se naučila až za rok díky dětskému plaveckému klubu.

V začátcích JYSKu v ČR a na Slovensku jsme podobně jako jiné maloobchodní společnosti zápasili s vysokým počtem zaměstnanců, kteří do roku od svého nástupu odešli. Zvýšené náklady na nábor, přesčasy ostatních členů týmu, frustrace a přepracování představovaly jen část problémů souvisejících s fluktuací nováčků.

Nespokojenost nových zaměstnanců, která často končila ukončením pracovního poměru, pramenila z pocitu nepřipravenosti na množství rozdílných úloh, které je čekaly. Asistent prodeje musí znát sortiment, pracuje se systémem skladového hospodářství, analyzuje výsledky, navrhuje řešení a realizuje je.

Asistent prodeje může být školitelem, mentorem, specialistou sortimentové skupiny nebo vedoucím skladu. Občas zabrousí do práce marketéra, montážníka nábytku i interiérového designéra. Asistent prodeje dokáže řešit reklamace, vracení zboží, radí zákazníkům, nabízí alternativy. To vše se nedá zvládnout v rámci ad hoc zaškolení na prodejně v plném provozu.

MEZINÁRODNÍ VS. LOKÁLNÍ ZAŠKOLOVACÍ PROGRAM

Dánská centrála vypracovala první zaškolovací program. Začali jsme ho používat, ale byl příliš všeobecný (musel být použitelný pro všechny země JYSKu), a proto nepřinesl potřebnou změnu v číslech fluktuace nováčků v ČR a SR. Rozhodli jsme se použít mezinárodní program jako kostru a doplnit poznatky našich nejúspěšnějších manažerů. Lokalizovaný zaškolovací program doplňujeme a podporujeme prostřednictvím e-learningových kurzů, ke kterým mají zaměstnanci přístup na internetové vzdělávací platformě MyLearn.

HARMONOGRAM ZAŠKOLENÍ NOVÁČKA

První dva až čtyři týdny nováčci stráví na mentorské prodejně. Mentorské prodejny vedou nejlepší manažeři, kteří mají zájem i ambici rozvíjet své kolegy. Součástí jejich stabilních týmů jsou často i produktoví trenéři. Podmínkou je i velmi dobrá znalost firemních procesů, a tedy výborné výsledky interních auditů. V JYSKu jsme se rozhodli investovat do nových kolegů a zabezpečit jim ubytování v městě mentorské prodejny.

Rádi vás mezi sebou přivítáme -> VOLNÁ MÍSTA

Na mentorské prodejně stráví nováček minimálně dva týdny od pondělka do pátku v osmi hodinových směnách. Mentorskou prodejnu vnímáme jako vhodný způsob ukotvení nováčka v JYSKu. Uvědomujeme si, že domovská prodejna je obvykle delší dobu personálně oslabená a následně jsou její zaměstnanci v pokušení zaškolovací program urychlovat, případně nechat nováčka „plavat".

Schopnost účinně zaškolit nováčka se stala jedním z kritérií hodnocení manažerů na různých úrovních řízení. Zaškolování nováčků je též často součástí rozvojových plánů zkušených zaměstnanců.

Specifický program zaškolení mají manažeři i zástupcu prodejen. Každý má přiděleného mentora mezi zkušenějšími a vlivnými kolegy. Zároveň prvních 12 týdnů absolvují individuální školení s regionálním store supporterem, který je provází jednotlivými systémy a procedurami. Nováček má proto minimálně dva lidi, na které se může obrátit v případě technických nebo manažerských otázek.

JAK SNÍŽIT FLUKTUACI NOVÁČKŮ?

Recept se vám může zdát možná triviální: individuální přístup, lidský zájem a srozumitelný dostatečně specifický zaškolovací program.

Pro ilustraci: ve fiskálním roce 2016 jsme na Slovensku zápasili s fluktuací nových manažerů prodejen na úrovni 25,3 % a s fluktuací až 97,1 % na pozici asistenta prodeje, systematický přístup k zaškolování zaměstnanců přinesl ovoce ve snížení fluktuace nových manažerů prodejen na 14,5 % a nových asistentů prodeje na 36,1 % ve fiskálním roce 2019.

Zajímá vás více ze života zaměstnanců v JYSKu? Sledujte na Instagramu #goJYSK a #sJYSKrou.