Instagramová soutěž

PRAVIDLA A PODMÍNKY INSTAGRAMOVÉ SOUTĚŽE

A. Organizátor:

Organizátorem soutěže (dále jen „soutěž“) je obchodní společnost JYSK s.r.o., IČ: 267 60 746, se sídlem Novodvorská 1062/12, Lhotka, 142 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 91926 (dále jen „
organizátor“).

Soutěž probíhá od 23. 10. do 26 .10. 2018

B. Pravidla soutěže (dále jen "pravidla")

1. Soutěže se může zúčastnit jen fyzická osoba starší 15 let s doručovací adresou na území České republiky, která je průběhu trvání soutěže sledovatelem JYSKu na instagramu a umístí pod soutěžní příspěvek soutěžní komentář v termínu trvání soutěže v souladu s pravidly a podmínkami soutěže. Každý soutěžící se může do soutěže zapojit pouze jednou soutěžní odpovědí.

2. Organizátor soutěže zveřejní soutěžní otázku, resp. soutěžní zadaní, termín konaní soutěže a odměnu výherci na svém instagramovém účtě. Každý účastník soutěže může umístit maximálně 1 soutěžní komentář.

3. Pořadatel soutěže vybere 1 vítěze.

4. Soulad přihlášených soutěžních příspěvků s pravidly a podmínkami soutěže posoudí organizátor. Výherce soutěže bude určen do 10 dnů od ukončení soutěže a vítězný soutěžní příspěvek a/nebo výherce bude zveřejněn na instagram.com/JYSKCZ, přičemž zveřejněn může být také na jysk.cz/sluzby-zakaznikum/vyherci-soutezi a na propagačních materiálech organizátora soutěže. Výherce bude kontaktován a obeznámen o způsobu odevzdání výhry prostřednictvím komentáře na vítězný post. V případě, že se nepodaří s výhercem do 14 dní od vyhlášení zkontaktovat, bude vylosován výherce nový.

5. Účastí v soutěži na Instagramu účastník soutěže vyjadřuje souhlas se všeobecně platnými pravidly a podmínkami soutěží organizovaných společností JYSK s.r.o. 

6. Vítězný soutěžní příspěvek určí organizátor prostřednictvím hodnotící poroty sestavené dle vlastního uvážení nebo losováním.

7. Vítěz soutěže získá povlečení JOHANNE, pléd LINNEA a dekorační polštář BUSVIKKE..

8. Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci organizátora, třetí osoby spolupracující s organizátorem na této soutěži a osoby jim blízké.