Koš

Váš košík je prázdný

Koš

Váš košík je prázdný

12. Zásady ochrany osobních údajů

Je pro nás důležité, abyste se při nakupování na JYSK.cz cítili bezpečně. Ochrana Vašeho soukromí a osobních údajů je pro nás velice důležitá. Osobní údaje, které získáme během nákupu na JYSK.cz o Vás jako zákaznících spravujeme a zpracováváme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Když platíte prostřednictvím JYSK.cz, platba se uskuteční prostřednictvím zabezpečeného připojení, které zajišťuje, že se k platebním informacím nedostane nežádoucí třetí strana. (Další informace najdete v sekci Platba.)

Z bezpečnostních důvodů registrujeme IP adresu, ze které jste provedli nákup. Tato informace může být použita v případě řízení před orgány činnými v trestním řízení například v souvislosti s podvodnými platbami na našem e-shopu. Informace o účtech a další osobní údaje vydáváme pouze tehdy, když je to nezbytné, abychom vyhověli platným zákonům a pomohli zabránit případným trestným činům, např. v souvislosti s kreditními kartami.

Jaký typ informací společnost JYSK shromažďuje?

A) Informace, které nám poskytujete v souvislosti s nákupem:

Při nákupu na JYSK.cz Vás požádáme o poskytnutí Vašeho jména, adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy a případně alternativní dodací adresy. Tyto osobní údaje JYSK spravuje a zpracovává pro účely uzavření kupní smlouvy a plnění práv a povinností z ní vzniklých. Poskytnutí těchto osobních údajů je povinné, pokud chcete uzavřít kupní smlouvu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Osobní údaje uchováváme po dobu plnění práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy. K tomuto zpracování osobních údajů není třeba Vašeho souhlasu. Tyto osobní údaje uložíme bezpečným způsobem ve vlastní síti VLAN společnosti JYSK, chráněné bránami firewall. Tyto osobní údaje jsou dostupné pouze důvěryhodným zaměstnancům společnosti JYSK, naší mateřské společnosti JYSK Holding A/S, se sídlem Sodalsparken 18,DK - 8220, Brabrand, Dánské království, a společnosti JYSK Sp. z o.o., se sídlem ul. Meteorytowa 13, 80-299 Gdańsk, Polsko, které Vaše osobní údaje zpracovávají. . Vaše osobní údaje dále budou zpřístupněny přepravním společnostem specifikovaným v sekci 7. Přeprava, a to za účelem doručení zboží. Vaše osobní údaje využíváme jen v souvislosti s vytvořením a expedicí Vašich objednávek, a abychom Vám pomohli s Vašimi případnými dotazy. Souhlasem s těmito Obchodními podmínkami potvrzujete, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, proto je JYSK považuje za správné.

Nepoužijeme Vaše telefonní číslo, abychom Vás kontaktovali za účelem prodeje výrobků. Telefonicky Vás budeme kontaktovat pouze v případě, že nastanou potíže s Vaší objednávkou nebo abychom získali informace o doručení zboží.

Společnost JYSK nebude Vaše osobní údaje předávat, prodávat ani jakkoli zpřístupňovat jakýmkoli třetím stranám s výjimkou případů stanovených zákonem, v tomto článku uvedených společností a přepravních společností v nezbytně nutném rozsahu (viz. sekce Přeprava).

Zjistíte-li nebo domníváte-li se, že JYSK nebo jím pověřená třetí osoba jako zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:
- požádat JYSK nebo jím pověřenou třetí osobu jako zpracovatele o vysvětlení,
- požadovat, aby JYSK nebo jím pověřená třetí osoba jako zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádáte-li o informaci o zpracování Vašich osobních údajů, poskytneme Vám ji.

B) Informace, které nám poskytnete v souvislosti s přihlášením k odběru našeho newsletteru:

Ve společnosti JYSK se snažíme dodržovat aktuálně platné zákony a předpisy za účelem používání korektních marketingových praktik. Proto zasíláme naše newslettery pouze příjemcům, kteří se přihlásili k jejich odběru. Pokud jste obdrželi náš newsletter, aniž byste nám dali svůj souhlas, může to být způsobeno tím, že Vám newsletter přeposlal někdo, koho znáte.

Chcete-li odebírat náš newsletter, je třeba, abyste k tomu dali svůj souhlas, tj. přihlásili se k jeho odběru. Při přihlašování k odběru Vás prosíme, abyste poskytli své křestní jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů v rozsahu dle předchozí věty. Tyto osobní údaje zpracováváme pro účely zasílání obchodních sdělení, tj. newsletteru. Poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné. Tyto osobní údaje budou uchovávány po dobu neurčitou, resp. do odvolání souhlasu způsobem uvedeným níže. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Vaše osobní údaje ukládáme na chráněný server. K informacím od Vás mají přístup pouze JYSK, naše mateřská společnost JYSK Holding A/S, se sídlem Sodalsparken 18,DK - 8220, Brabrand, Dánské království, a společnost JYSK Sp. z o.o., se sídlem ul. Meteorytowa 13, 80-299 Gdańsk, Polsko, které Vaše osobní údaje zpracovávají.
Souhlas s odběrem newsletteru můžete odvolat klepnutím na odkaz na konci každého e-mailu, který od nás obdržíte v souvislosti s odebíráním newsletteru.

Zjistíte-li nebo domníváte-li se, že JYSK nebo jím pověřená třetí osoba jako zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:
- požádat JYSK nebo jím pověřenou třetí osobu jako zpracovatele o vysvětlení,
- požadovat, aby JYSK nebo jím pověřená třetí osoba jako zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádáte-li o informaci o zpracování Vašich osobních údajů, poskytneme Vám ji.

C) Automatické informace:

Snažíme se udržovat webové stránky přívětivé pro uživatele tak, aby obsahovaly informace, které pro Vás budou relevantní. Právě proto používáme technologie, které umožňují shromažďovat, zpracovávat a třídit informace o používání našich webových stránek. Tyto informace shromažďujeme pomocí cookies. Cookie je malý textový soubor uložený ve Vašem počítači. V praxi to znamená, že naše webové stránky si Vás „zapamatují“, když nás navštívíte více než jednou, a my můžeme získat statistiku, která nám řekne, jak Vy a ostatní uživatelé používáte naše webové stránky. Souhlasem s těmito Obchodními podmínkami souhlasíte s ukládáním cookies na Váš počítač.

Cookies můžete z prohlížeče kdykoli odstranit. Uvědomte si však, že pokud nastavíte prohlížeč tak, aby soubory cookie odmítal, nebudete moci používat některé části webových stránek JYSK.cz. Proto doporučujeme, abyste používání cookies povolili. Část informací shromážděných společností JYSK může být zveřejněna, ale pouze v anonymní formě, např. informace o počtu uživatelů navštěvujících webové stránky. Informace o našich zákaznících jsou důležitou součástí naší práce a tyto informace neprodáme ani nevyměníme s nikým jiným.

Sbíráme specifická data o vašem hardwaru a softwaru a o tom, jak používáte stránky JYSK.cz. Tyto informace používáme k optimalizaci JYSK.cz a k odstraňování chyb na JYSK.cz. Sbíráme také data o tom, jaké stránky a informace na JYSK.cz navštěvujete a hledáte, abychom mohli analyzovat chování uživatelů na našich webových stránkách. Vaše údaje nebudou předána třetí straně a budou vždy po 30 dnech smazána.

D) Praktické informace o newsletteru JYSK

Newsletter JYSK posíláme přibližně 1-4 krát týdně do vaší emailové schránky. Z odběru newsletterů se můžete kdykoli velice snadno odhlásit pomocí odkazu na konci každého newslettru.
Newslettery obsahují nejnovější nabídky, novinky a katalogy, najdete v něm i informace o současných kampaních. Vše z celkového sortimentu JYSKu. Kromě toho udělujete souhlas se zasíláním informačních zpráv, například co se týče nedávno vložených produktů do nákupního košíku či nedávných nákupů na JYSK.cz nebo emaily s produkty, které by vás mohly zajímat ze sortimentu JYSK.

Ochrana osobních údajů poskytnutých zájemci o práci ve společnosti JYSK s.r.o.

Zájemci o práci ve společnosti JYSK s.r.o. mají možnost reagovat prostřednictvím online formuláře na konkrétní pracovní nabídky, zveřejněné na stránkách společnosti. Mají také možnost zaregistrovat se do databáze uchazečů na dobu 1 roku a dát společnosti JYSK s.r.o. možnost oslovit je v případě volného pracovního místa. Osobní údaje poskytují uchazeči společnosti JYSK s.r.o. dobrovolně.

Online formulář a životopisy zahrnují tyto údaje: jméno zájemce, e-mailová adresa, nejvyšší dosažené vzdělání, určení pracovní pozice, o kterou má kandidát zájem, určení lokality, v které hledá práci, požadovaný druh pracovního poměru, předcházející pracovní zkušenosti, týkající se zejména práce v maloobchodě. Uvedení dalších údajů v životopise je na výlučném rozhodnutí zájemce o práci; společnost JYSK s.r.o. uvedení dalších údajů nepožaduje.

Účelem zpracování uvedených osobních údajů je výběr vhodných uchazečů při obsazování volných pracovních míst u provozovatele JYSK s.r.o. se sídlem Novodvorská 1062/12, 142 01 Praha 4, IČO: 26760746. K osobním údajům kandidátů mají přístup pouze osoby přímo se podílející na náboru: manažeři prodejen, oblastní manažeři, obchodní ředitelé, vedoucí oddělení na centrále společnosti a zaměstnanci oddělení lidských zdrojů. Konkrétní zaměstnanec má přístup vždy pouze k údajům kandidátů, kteří se hlásí na jeho prodejnu nebo oddělení.

Osobní údaje nebudou poskytnuty a ani zpřístupněny třetím stranám a příjemcům. Po skončení účelu zpracování budou osobní údaje bezpečně zlikvidovány a uchazeči o tom budou informováni. Poskytnutím osobních údajů dává kandidát společnosti JYSK s.r.o. souhlas s jejich zpracováním za výše uvedeným účelem. Uchazeč o zaměstnání má možnost prostřednictvím online přístupu kdykoli svoje osobní údaje upravit nebo vymazat. Vymazáním osobních údajů uchazeč odvolává svůj souhlas s jejich zpracováním, udělený společnosti JYSK.s.r.o.

ZÍSKEJTE DÁRKOVOU KARTU V HODNOTĚ 3 000 Kč*

Visa MastercardCredit Cards