JYSK a dánská královská rodina

Dánský královský dvůr je již celá léta pravidelným zákazníkem JYSKu. Je to tradice, na kterou je společnost JYSK velmi hrdá.

Její Výsost královna dánská udělila společnosti JYSK povolení používat označení By Appointment to The Royal Danish Court (Na základě jmenování pro dánský královský dvůr). Je to označení, které se dává pouze společnostem nebo osobám, které s královským dvorem obchodují již několik let, jsou zavedené, ekonomicky úspěšné a mají dobrou pověst. Lars Larsen, zakladatel společnosti JYSK, navíc v roce 2009 získal od dánské královské rodiny kříž rytířského řádu za svůj přínos dánské obchodní komunitě.