Prokaž odhodlání, získej příležitosti

Rozhovor na téma zaměstnanecké přísliby

Datum:

Kategorie: ŽIVOT V JYSKU

Klíčová slova: kariéra

V JYSKu se řídíme našimi přísliby zaměstnancům. Jeden z nich zní: „Prokaž odhodlání, získej příležitosti“. Kdo u nás ukáže, že na sobě chce pracovat, dostane příležitost k rozvoji a kariérnímu postupu. Jak to ale vypadá v praxi? Na otázky odpovídal Jan Bek, HR Manager JYSKu pro Česko a Slovensko.

Proč věnujete v JYSKu tolik úsilí rozvoji zaměstnanců?

Protože se snažíme dosazovat interní kandidáty na řídící pozice, které vznikají díky naší neustálé expanzi, kariérním postupům nebo i fluktuaci zaměstnanců. Náš ideální kandidát na vedoucí funkce má JYSKru v oku a odhodlání věci posouvat dopředu. Rád používám rčení, které jsem slyšel od trenéra nymburských basketbalistů: „Je lepší krotit tygra než kopat osla do zadku”.

Jak víte, kdo se má v čem rozvíjet?

Díky našim zavedeným a funkčním postupům. Patří mezi ně roční hodnocení manažerů prodejen a vedoucích prodeje, které nazýváme SIRIUS. Poté je to rozvojový pohovor manažerů se všemi jejich zaměstnanci, takzvané PDP. V neposlední řadě se čtyřikrát do roka schází obchodní manažer, HR Business Partner a oblastní manažer nad hodnocením přehledu nástupců. Vždy se jedná nejen o hodnocení pracovního výkonu, ale i přístupu zaměstnanců k našim hodnotám. U vedoucích zaměstnanců hodnotíme i leadership. Výstupem jsou přesně cílené rozvojové kroky pro každého zaměstnance. Naším cílem je mít na konci finančního roku připravených 5 kolegů s potenciálem vést tým na prodejně v každém distriktu. Rozvoji zaměstnanců věnujeme opravdu hodně úsilí, ale vyplácí se to!

Jak se vám daří cíl naplňovat?

Pro JYSK je typická soutěživost a touha dosahovat stanovených cílů. A jedním z důkazů zmíněného je i interní pravidlo JYSKu pro obsazování volných pozic lidmi z řad vlastních zaměstnanců. Cílem je 8 z 10 volných pozic obsadit interně. Momentálně se nám daří obsadit 6 z 10, ale trend se vyvíjí pozitivně.

Můžeš uvést některé příklady?

Tak třeba Filip Kroupa, který přišel z Náchoda do Prahy, úspěšně prošel školením na vedoucího prodejny, stal se manažerem prodejny JYSKu v Praze Libuši a nyní byl přijat na školení budoucích oblastních manažerů. Mezi jeho kolegy, kteří absolvovali stejnou kariérní cestu, je například Petr Hruška, Martina Šimůnková, Ivan Gugh nebo Tina Marusková. Všichni program úspěšně dokončili a teď řídí vlastní distrikt. Lukáš Jangl se z prodejny dostal na pozici regionálního Store Supportera, a třeba Martin Liška před lety začal pracovat na prodejně v Praze na Chodově a nedávno se stal novým obchodním ředitelem. Dobrých příkladů aktivního přístupu a následné příležitosti něco v JYSKu dokázat je řada a přibývají další. Budovat si kariéru v JYSKu opravdu stojí za to!


Zaměstnanecké přísliby